PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HƯNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch hè 26/08/2012 [HyperLink19]
2 Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2012-2015 26/08/2012 [HyperLink19]
3 Kế hoạch lao động 26/08/2012 [HyperLink19]
4 Kế hoạch môn GDHN 26/08/2012 [HyperLink19]
5 Kế hoạch HDNGLL 2012-2013 26/08/2012 [HyperLink19]
6 Kế hoạch xây dựng trường học TT- HSTC 04/09/2012 [HyperLink19]