PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HƯNG
QUẢN LÍ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Phạm Văn Đại [HyperLink19]
2 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ Phạm Văn Đại [HyperLink19]
3 Công văn thi Vận dụng kiến thức liên môn... và Dạy học tích hợp Phạm Văn Đại [HyperLink19]
4 Hướng dẫn viết SKKN năm học 2015-2016 Phạm Văn Đại [HyperLink19]
5 Hướng dẫn diều chỉnh nội dung dạy học từ năm học 2013-2014 Phạm Văn Đại [HyperLink19]
6 Phan phoi chuong trinh nam hoc 2011-2012 Vũ Hoài Nam [HyperLink19]
7 Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở Phạm Văn Đại [HyperLink19]
8 THCS41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS Phạm Văn Đại [HyperLink19]
9 THCS40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tac giáo dục Phạm Văn Đại [HyperLink19]
10 THCS39: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS Phạm Văn Đại [HyperLink19]
11 THCS38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS Phạm Văn Đại [HyperLink19]
12 THCS37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS Phạm Văn Đại [HyperLink19]
13 THCS36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS Phạm Văn Đại [HyperLink19]
14 THCS35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS Phạm Văn Đại [HyperLink19]
15 THCS34:Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Phạm Văn Đại [HyperLink19]
16 THCS33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm Phạm Văn Đại [HyperLink19]
17 THCS32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm Phạm Văn Đại [HyperLink19]
18 THCS31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm Phạm Văn Đại [HyperLink19]
19 THCS30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS Phạm Văn Đại [HyperLink19]
20 THCS29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các họt động giáo dục Phạm Văn Đại [HyperLink19]
123