PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HƯNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1 nắm 2023 của trường THCS Cẩm Hưng 15/04/2023 [HyperLink19]
2 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 của trường THCS Cẩm Hưng 15/04/2023 [HyperLink19]
3 DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 18/04/2017 [HyperLink19]
4 Điều chỉnh chương trình 37 tuần năm học 2015-2016 19/08/2015 [HyperLink19]
5 Tài liệu bồi dưỡng: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS 06/12/2013 [HyperLink19]
6 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN 11/10/2012 [HyperLink19]
7 Diễn văn khai giảng năm học 2012-2013 04/09/2012 [HyperLink19]
8 Cam kết trường học thân thiện - học sinh tích cực 04/09/2012 [HyperLink19]