PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HƯNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học:  Giáo viên:
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Đào Quang HuyCông nghệ8A     
2Đào Quang HuyCông nghệ8B     
3Đào Quang HuyCông nghệ8C     
4Đào Quang HuyCông nghệ9A     
5Đào Quang HuyCông nghệ9B     
6Đào Quang HuyVật lí6A     
7Đào Quang HuyVật lí6B     
8Đào Quang HuyVật lí7A     
9Đào Quang HuyVật lí7B     
10Đào Quang HuyVật lí7C     
11Đào Quang HuyVật lí8A     
12Đào Quang HuyVật lí8B     
13Đào Quang HuyVật lí8C     
14Đào Quang HuyVật lí9A