PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HƯNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Phạm Văn ToànÂm nhạc6A     
2Phạm Văn ToànÂm nhạc6B     
3Phạm Văn ToànÂm nhạc6C     
4Phạm Văn ToànÂm nhạc7A     
5Phạm Văn ToànÂm nhạc7B     
6Phạm Văn ToànÂm nhạc8A     
7Phạm Văn ToànÂm nhạc8B     
8Phạm Văn ToànÂm nhạc8C     
9Phạm Văn ToànÂm nhạc9A     
10Phạm Văn ToànÂm nhạc9B     
11Trần Thị Hoài GiangCông nghệ6A     
12Trần Thị Hoài GiangCông nghệ6B     
13Trần Thị Hoài GiangCông nghệ6C     
14Nguyễn Thị ThắmCông nghệ7A     
15Nguyễn Thị ThắmCông nghệ7B     
16Đào Quang HuyCông nghệ8A     
17Đào Quang HuyCông nghệ8B     
18Đào Quang HuyCông nghệ8C     
19Đào Quang HuyCông nghệ9A     
20Đào Quang HuyCông nghệ9B     
21Nguyễn Thị DẫnĐịa lí6A     
22Nguyễn Thị DẫnĐịa lí6B     
23Nguyễn Thị DẫnĐịa lí6C     
24Nguyễn Thị DẫnĐịa lí7A     
25Nguyễn Thị DẫnĐịa lí7B     
26Nguyễn Thị DẫnĐịa lí8A     
27Nguyễn Thị DẫnĐịa lí8B     
28Nguyễn Thị DẫnĐịa lí8C     
29Nguyễn Thị DẫnĐịa lí9A     
30Nguyễn Thị DẫnĐịa lí9B     
31Nguyễn Văn TânGdcd6A     
32Nguyễn Văn TânGdcd6B     
33Nguyễn Văn TânGdcd6C     
34Nguyễn Văn TânGdcd7A     
35Nguyễn Văn TânGdcd7B     
36Nguyễn Văn TânGdcd8A     
37Nguyễn Văn TânGdcd8B     
38Nguyễn Văn TânGdcd8C     
39Nguyễn Văn TânGdcd9A     
40Nguyễn Văn TânGdcd9B     
41Hoàng Hải LinhHóa học8A     
42Hoàng Hải LinhHóa học8B     
43Hoàng Hải LinhHóa học8C     
44Hoàng Hải LinhHóa học9A     
45Hoàng Hải LinhHóa học9B     
46Hoàng Hải LinhHóa học9C     
47Nguyễn Văn TânLịch sử6A     
48Nguyễn Văn TânLịch sử6B     
49Nguyễn Văn TânLịch sử6C     
50Nguyễn Văn TânLịch sử7A     
51Nguyễn Văn TânLịch sử7B     
52Nguyễn Văn TânLịch sử8A     
53Nguyễn Văn TânLịch sử8B     
54Nguyễn Văn TânLịch sử8C     
55Nguyễn Văn TânLịch sử9A     
56Nguyễn Văn TânLịch sử9B     
57Nguyễn Văn ĐiệtMĩ thuật6A     
58Nguyễn Văn ĐiệtMĩ thuật6B     
59Nguyễn Văn ĐiệtMĩ thuật6C     
60Nguyễn Văn ĐiệtMĩ thuật7A     
61Nguyễn Văn ĐiệtMĩ thuật7B     
62Nguyễn Văn ĐiệtMĩ thuật8A     
63Nguyễn Văn ĐiệtMĩ thuật8B     
64Nguyễn Văn ĐiệtMĩ thuật8C     
65Nguyễn Văn ĐiệtMĩ thuật9A     
66Nguyễn Văn ĐiệtMĩ thuật9B     
67Phạm Thị Thúy HườngNgoại ngữ6A     
68Phạm Thị Thúy HườngNgoại ngữ6B     
69Phạm Thị Thúy HườngNgoại ngữ6C     
70Phạm Thị Vân AnhNgoại ngữ7A     
71Phạm Thị Vân AnhNgoại ngữ7B     
72Phạm Thị Vân AnhNgoại ngữ8A     
73Phạm Thị Vân AnhNgoại ngữ8B     
74Phạm Thị Vân AnhNgoại ngữ8C     
75Phạm Thị Thúy HườngNgoại ngữ9A     
76Phạm Thị Thúy HườngNgoại ngữ9B     
77Trần Thị Mỹ HạnhNgữ văn6A     
78Vũ Thị ThíaNgữ văn6B     
79Vũ Thị ThíaNgữ văn6C     
80Nguyễn Thị HuyềnNgữ văn7A     
81Vũ Thị ThíaNgữ văn7B     
82Nguyễn Thị HuyềnNgữ văn8A     
83Vũ Thị ThíaNgữ văn8B     
84Trần Thị Mỹ HạnhNgữ văn8C     
85Trần Thị Mỹ HạnhNgữ văn9A     
86Nguyễn Thị HuyềnNgữ văn9B     
87Trần Thị Hoài GiangSinh học6A     
88Trần Thị Hoài GiangSinh học6B     
89Trần Thị Hoài GiangSinh học7A     
90Trần Thị Hoài GiangSinh học7B     
91Trần Thị Hoài GiangSinh học7C     
92Nguyễn Thị ThắmSinh học8A     
93Nguyễn Thị ThắmSinh học8B     
94Nguyễn Thị ThắmSinh học8C     
95Nguyễn Thị ThắmSinh học9A     
96Nguyễn Thị ThắmSinh học9B     
97Nguyễn Thị ThắmSinh học9C     
98Nguyễn Bá ChỉnhThể dục6A     
99Nguyễn Bá ChỉnhThể dục6B     
100Nguyễn Bá ChỉnhThể dục6C     
101Nguyễn Bá ChỉnhThể dục7A     
102Nguyễn Bá ChỉnhThể dục7B     
103Nguyễn Bá ChỉnhThể dục8A     
104Nguyễn Bá ChỉnhThể dục8B     
105Nguyễn Bá ChỉnhThể dục8C     
106Nguyễn Bá ChỉnhThể dục9A     
107Nguyễn Bá ChỉnhThể dục9B     
108Nguyễn Thị SangToán6A     
109Nguyễn Thị VuiToán6B     
110Nguyễn Thị VuiToán6C     
111Hoàng Hải LinhToán7A     
112Hoàng Hải LinhToán7B     
113Hoàng Hải LinhToán7C     
114Nguyễn Thị VuiToán8A     
115Nguyễn Thị SangToán8B     
116Nguyễn Thị VuiToán8C     
117Nguyễn Thị SangToán9B     
118Đào Quang HuyVật lí6A     
119Đào Quang HuyVật lí6B     
120Đào Quang HuyVật lí7A     
121Đào Quang HuyVật lí7B     
122Đào Quang HuyVật lí7C     
123Đào Quang HuyVật lí8A     
124Đào Quang HuyVật lí8B     
125Đào Quang HuyVật lí8C     
126Đào Quang HuyVật lí9A     
127Vũ Hoài NamVật lí9B