PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HƯNG
XEM PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC BỘ MÔN KÈM THEO THIẾT BỊ
 
Môn :  Lớp :
 
 
TuầnTiếtĐầu bàiTên thiết bịNgười nhập
    Nguyễn Thị Sang
    Nguyễn Thị Sang
    Nguyễn Thị Sang
    Nguyễn Thị Sang
    Nguyễn Thị Sang
    Nguyễn Thị Sang
    Nguyễn Thị Sang
    Nguyễn Thị Sang
    Nguyễn Thị Sang
    Nguyễn Thị Sang
    Nguyễn Thị Sang
    Nguyễn Thị Sang
    Nguyễn Thị Sang
    Nguyễn Thị Sang
    Nguyễn Thị Sang
11Tập hợp. Phần tử của tập hợp Nguyễn Thị Sang
12Tập hợp số tự nhiên Nguyễn Thị Sang
13Ghi số tự nhiênBảng phụNguyễn Thị Sang
24Số phần tử của một tập hợp Nguyễn Thị Sang
25Luyện tập Nguyễn Thị Sang
26Phép cộng và phép nhân Nguyễn Thị Sang
37Luyện tập 1 Nguyễn Thị Sang
38Luyện tập 2 Nguyễn Thị Sang
39Phép trừ và phép chia Máy chiếuNguyễn Thị Sang
410Luyện tập 1 Nguyễn Thị Sang
411Luyện tập 2 Nguyễn Thị Sang
412Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.Bảng phụNguyễn Thị Sang
513Luyện tập Nguyễn Thị Sang
514Chia hai luỹ thừa cùng cơ số.  Nguyễn Thị Sang
515Thứ tự thực hiện các phép tính Nguyễn Thị Sang
616Luyện tập 1 Nguyễn Thị Sang
617Luyện tập 2 Nguyễn Thị Sang
618Kiểm tra 45 phút Nguyễn Thị Sang
719Luyện tập  Nguyễn Thị Sang
720Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Nguyễn Thị Sang
721Luyện tập Nguyễn Thị Sang
822Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9  Nguyễn Thị Sang
823Luyện tậpBảng phụNguyễn Thị Sang
824Ước và bộiBảng phụNguyễn Thị Sang
925Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố Nguyễn Thị Sang
926Luyện tậpBảng phụNguyễn Thị Sang
927Phân tích ra thừa số nguyên tố Nguyễn Thị Sang
1028Luyện tập Nguyễn Thị Sang
1029Ước chung và bội chung Nguyễn Thị Sang
1030Luyện tập Nguyễn Thị Sang
1131Ước chung lớn nhất Nguyễn Thị Sang
1132Luyện tập 1 Nguyễn Thị Sang
1133Luyện tập 2 Nguyễn Thị Sang
1234Bội chung nhỏ nhất Nguyễn Thị Sang
1235Luyện tập 1 Nguyễn Thị Sang
1236Luyện tập 2 Nguyễn Thị Sang
1337Ôn tập chương 1 (tiết 1) Nguyễn Thị Sang
1338Ôn tập chương 1 (tiết 2) Nguyễn Thị Sang
1339Kiểm tra 45' (chương 1) Nguyễn Thị Sang
1440Làm quen với số nguyên âm Nguyễn Thị Sang
1441Tập hợp Z các số nguyên Nguyễn Thị Sang
1442Thứ tự trong Z Nguyễn Thị Sang
1543Luyện tập Nguyễn Thị Sang
1544Cộng hai số nguyên cùng dấu Thước thẳngNguyễn Thị Sang
1545Cộng hai số nguyên khác dấu Thước thẳngNguyễn Thị Sang
1546Luyện tập Nguyễn Thị Sang
1647Tính chất của phép cộng các số nguyênBảng phụNguyễn Thị Sang
1648Luyện tập Nguyễn Thị Sang
1649Phép trừ hai số nguyênThước thẳngNguyễn Thị Sang
1650Luyện tập Nguyễn Thị Sang
1751Quy tắc dấu ngoặcBảng phụNguyễn Thị Sang
1752Luyện tập Nguyễn Thị Sang
1753Ôn tập học kì I (tiết 1) Nguyễn Thị Sang
1754Ôn tập học kì I (tiết 2) Nguyễn Thị Sang
1855Kiểm tra học kì I Nguyễn Thị Sang
1856Kiểm tra học kì I Nguyễn Thị Sang
1857Trả bài kiểm tra học kí I Nguyễn Thị Sang
1858Trả bài kiểm tra học kì I Nguyễn Thị Sang
1959Quy tắc chuyển vếBảng phụNguyễn Thị Sang
1960Nhân hai số nguyên khác dấuBảng phụNguyễn Thị Sang
1961Nhân hai số nguyên cùng dấuBảng phụNguyễn Thị Sang
2062Luyện tập Nguyễn Thị Sang
2063Tính chất của phép nhân Nguyễn Thị Sang
2064Luyện tập Nguyễn Thị Sang
2165Bội và ước của một số nguyên Nguyễn Thị Sang
2166Ôn tập chương II (tiết 1) Nguyễn Thị Sang
2167Ôn tập chương II (tiết 2) Nguyễn Thị Sang
2268Kiểm tra 45' chương II Nguyễn Thị Sang
2269Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau Nguyễn Thị Sang
2270Tính chất cơ bản của phân số Nguyễn Thị Sang
2371Rút gọn phân số Nguyễn Thị Sang
2372Luyện tập  Nguyễn Thị Sang
2373Quy đồng mẫu nhiều phân số. Luyện tập Nguyễn Thị Sang
2474So sánh phân số Nguyễn Thị Sang
2475Phép cộng phân số. Luyện tập Nguyễn Thị Sang
2476Tính chất của phép cộng phân số. Luyện tập Nguyễn Thị Sang
2577Phép trừ phân số Nguyễn Thị Sang
2578Luyện tập Nguyễn Thị Sang
2579Phép nhân phân số Nguyễn Thị Sang
2680Tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Luyện tập Nguyễn Thị Sang
2681Phép chia phân số. Luyện tập Nguyễn Thị Sang
2682Hỗn số, số thập phân, phần trăm. Luyện tập. Nguyễn Thị Sang
2783Luyện tập. Nguyễn Thị Sang
2784Luyện tập. Nguyễn Thị Sang
2785Kiểm tra 45 phút Nguyễn Thị Sang
2886Tìm giá trị phân số của một số cho trước Nguyễn Thị Sang
2887Luyện tập  Nguyễn Thị Sang
2888Tìm một số biết giá trị một phân số của nó Nguyễn Thị Sang
2989Luyện tập  Nguyễn Thị Sang
2990Tìm tỉ số của hai số. Luyện tập  Nguyễn Thị Sang
2991Ôn tập chương III (tiết 1) Nguyễn Thị Sang
3092Ôn tập chương III (tiết 2) Nguyễn Thị Sang
3093Ôn tập cuối năm (tiết 1) Nguyễn Thị Sang
3094Ôn tập cuối năm (tiết 2) Nguyễn Thị Sang
3195Ôn tập cuối năm (tiết 3) Nguyễn Thị Sang
3196 Kiểm tra học kì II Nguyễn Thị Sang
3197Kiểm tra học kì II Nguyễn Thị Sang
3298 Trả bài kiểm tra học kì II Nguyễn Thị Sang