PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HƯNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1 Âm nhạc6A     
2 Âm nhạc6B     
3 Âm nhạc6C     
4 Âm nhạc7A     
5 Âm nhạc7B     
6 Âm nhạc8A     
7 Âm nhạc8B     
8 Âm nhạc8C     
9 Âm nhạc9A     
10 Âm nhạc9B     
11 Công nghệ6A     
12 Công nghệ6B     
13 Công nghệ6C     
14 Công nghệ7A     
15 Công nghệ7B     
16 Công nghệ8A     
17 Công nghệ8B     
18 Công nghệ8C     
19 Công nghệ9A     
20 Công nghệ9B     
21 Địa lí6A     
22 Địa lí6B     
23 Địa lí6C     
24 Địa lí7A     
25 Địa lí7B     
26 Địa lí8A     
27 Địa lí8B     
28 Địa lí8C     
29 Địa lí9A     
30 Địa lí9B     
31 Gdcd6A     
32 Gdcd6B     
33 Gdcd6C     
34 Gdcd7A     
35 Gdcd7B     
36 Gdcd8A     
37 Gdcd8B     
38 Gdcd8C     
39 Gdcd9A     
40 Gdcd9B     
41 Hóa học8A     
42 Hóa học8B     
43 Hóa học8C     
44 Hóa học9A     
45 Hóa học9B     
46 Hóa học9C     
47 Lịch sử6A     
48 Lịch sử6B     
49 Lịch sử6C     
50 Lịch sử7A     
51 Lịch sử7B     
52 Lịch sử8A     
53 Lịch sử8B     
54 Lịch sử8C     
55 Lịch sử9A     
56 Lịch sử9B     
57 Mĩ thuật6A     
58 Mĩ thuật6B     
59 Mĩ thuật6C     
60 Mĩ thuật7A     
61 Mĩ thuật7B     
62 Mĩ thuật8A     
63 Mĩ thuật8B     
64 Mĩ thuật8C     
65 Mĩ thuật9A     
66 Mĩ thuật9B     
67 Ngoại ngữ6A     
68 Ngoại ngữ6B     
69 Ngoại ngữ6C     
70 Ngoại ngữ7A     
71 Ngoại ngữ7B     
72 Ngoại ngữ8A     
73 Ngoại ngữ8B     
74 Ngoại ngữ8C     
75 Ngoại ngữ9A     
76 Ngoại ngữ9B     
77 Ngữ văn6A     
78 Ngữ văn6B     
79 Ngữ văn6C     
80 Ngữ văn7A     
81 Ngữ văn7B     
82 Ngữ văn8A     
83 Ngữ văn8B     
84 Ngữ văn8C     
85 Ngữ văn9A     
86 Ngữ văn9B     
87 Sinh học6A     
88 Sinh học6B     
89 Sinh học7A     
90 Sinh học7B     
91 Sinh học7C     
92 Sinh học8A     
93 Sinh học8B     
94 Sinh học8C     
95 Sinh học9A     
96 Sinh học9B     
97 Sinh học9C     
98 Thể dục6A     
99 Thể dục6B     
100 Thể dục6C     
101 Thể dục7A     
102 Thể dục7B     
103 Thể dục8A     
104 Thể dục8B     
105 Thể dục8C     
106 Thể dục9A     
107 Thể dục9B     
108 Toán6A     
109 Toán6B     
110 Toán6C     
111 Toán7A     
112 Toán7B     
113 Toán7C     
114 Toán8A     
115 Toán8B     
116 Toán8C     
117 Toán9B     
118 Vật lí6A     
119 Vật lí6B     
120 Vật lí7A     
121 Vật lí7B     
122 Vật lí7C     
123 Vật lí8A     
124 Vật lí8B     
125 Vật lí8C     
126 Vật lí9A     
127 Vật lí9B