PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HƯNG
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 27 THÁNG 1 NĂM 2021
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
STTTiếtMônLớpĐầu bài theo PPCTTuần (PP)Tiết (PP)Thiết bị thiếuHọ tên
11Đại số 6AÔn tập chương II (tiết 1)2166 Nguyễn Thị Sang
21Địa lí 8AVị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam2124 Nguyễn Thị Dẫn
31Lịch sử 9BBài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (T1)2223 Nguyễn Văn Tân
41Ngoại ngữ 6BUnit 7: Looking back and project21611 Tranh A3Phạm Thị Thúy Hường
51Ngữ văn 9ANghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí;21104 Trần Thị Mỹ Hạnh
61Sinh học 8BBài tiết nước tiểu (Hình 39-1. Sơ đồ quá trình tạo thành nước tiểu ở một đơn vị chức năng của thận)- Không dạy chi tiết sơ đồ hình 39.1, chỉ dạy phân biệt 3 quá trình lọc máu, hấp thu lại và bài tiết tiếp (Mục I) (Mục I. Phần lệnh ▼ Mục II. Phần lệnh ▼) - Không thực hiện 2241 Nguyễn Thị Thắm
72Địa lí 8CVị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam2124 Nguyễn Thị Dẫn
82Ngoại ngữ 6AUnit 8: Getting started22621 Tranh B1Phạm Thị Thúy Hường
92Ngữ văn 9ANghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí (tiếp)21105 Trần Thị Mỹ Hạnh
102Sinh học 8ABài tiết nước tiểu (Hình 39-1. Sơ đồ quá trình tạo thành nước tiểu ở một đơn vị chức năng của thận)- Không dạy chi tiết sơ đồ hình 39.1, chỉ dạy phân biệt 3 quá trình lọc máu, hấp thu lại và bài tiết tiếp (Mục I) (Mục I. Phần lệnh ▼ Mục II. Phần lệnh ▼) - Không thực hiện 2241 Nguyễn Thị Thắm
113Lịch sử 8AChủ đề: Quá trình thực dân Pháp xâm lược nước ta từu năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884) - Tiết 12238 Nguyễn Văn Tân
123Ngoại ngữ 7BUnit 7: Looking back and Project2161 Phạm Thị Thúy Hường
133Sinh học 9AẢnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật2241 Nguyễn Thị Thắm
144Địa lí 8BVị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam2124 Nguyễn Thị Dẫn
154Lịch sử 7ANước Đại Việt thời Lê sơ ( 1428 - 1527) (T2)2241 Nguyễn Văn Tân
164Ngoại ngữ 6CUnit 8: Getting started22621 Tranh B1Phạm Thị Thúy Hường
174Ngữ văn 6ASo sánh ( Tiếp theo)2283 Trần Thị Mỹ Hạnh
184Sinh học 9BẢnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật2241 Nguyễn Thị Thắm
195Công nghệ 7AVai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản2223 Nguyễn Thị Thắm
205Lịch sử 7BNước Đại Việt thời Lê sơ ( 1428 - 1527) (T2)2241 Nguyễn Văn Tân
215TC Ngữ văn 8BTìm hiểu về câu ghép: Luyện tập2221 Trần Thị Mỹ Hạnh
225TC Toán học 9BÔn tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 2222 Nguyễn Thị Sang
27 1 2021