PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM HƯNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
GKL9-00001 Tiếng Anh 9 Global success (SHS-Bản in thử)Hoàng Văn VânSÁCH GIÁO KHOA 9 Đang mượn
TLHD-00021 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương lớp 8Lương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Đang mượn
TLHD-00020 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương lớp 8Lương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Trong kho
TLHD-00019 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương lớp 8Lương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Trong kho
TLHD-00018 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương lớp 8Lương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Trong kho
TLHD-00017 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương lớp 8Lương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Trong kho
TLHD-00016 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương lớp 7Lương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Trong kho
TLHD-00015 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương lớp 7Lương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Trong kho
TLHD-00014 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương lớp 7Lương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Trong kho
TLHD-00013 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương lớp 7Lương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Đang mượn
TLHD-00012 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương lớp 6Lương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Trong kho
TLHD-00011 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương lớp 6Lương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Trong kho
TLHD-00010 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương lớp 6Lương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Trong kho
TLHD-00009 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương lớp 6Lương Văn ViệtTài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương Trong kho
KHTN-00029 Tài liệu tham khảo Khoa học tự nhiên 7Hoàng Trọng Kỳ AnhSÁCH THAM KHẢO KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trong kho
12345678910...